Förbered beställningen

Innan du loggar in och börjar fylla i beställningsformuläret är det bra om du förbereder beställningen.

Från att du påbörjar fylla i ett formulär har du 30 dagar på dig att slutföra och skicka in beställningen. Under den perioden kan du spara och återkomma till formuläret.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt, enligt våra instruktioner här på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf)

Så här förbereder du din

beställning

Formuläret består av fyra sektioner och det du behöver förbereda för dessa är:

Projektet

  • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten (tidigare etikprövningsnämnder) och forskningsplan, samt övriga relevanta bilagor ska bifogas.
  • Beslut från Etikprövningsmyndigheten.
  • Beskriv din studiepopulation.
  • Om du önskar en population baserad på diagnoser ska ICD-klassifikation och diagnoskod enligt ICD användas. Vissa register använder internationell ICD-kodning och andra, till exempel patientregistret, använder den svenska versionen. Ta reda på i förväg vad som gäller för de register du ska använda. Du hittar aktuella och historiska klassifikationer på vår webbplats för klassificering och koder.

Register

Dataskydd

  • Uppge vilken sekretessbestämmelse som beställda uppgifter kommer att skyddas av hos mottagaren.

Beställare och fakturauppgifter

  • Huvudman.
  • Företrädare.
  • Ansvarig forskare (kontaktperson).
  • Fakturaadress, organisationsnummer och referens.

När du skickat in din beställning

Du kan redan nu förbereda eventuell datafil som skall skickas till oss enligt vår instruktion för att skicka filer.

 


Gör din beställning

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: