Standardrapport

Information om hur du beställer en standardiserad statistikrapport, standardrapport.

Om Standardrapporten

Här får du information om vad en standardrapport är. Här finns också exempel på hur en färdig standardrapport kan se ut. 

Förbered beställning

Här får du tips om hur du kan förbereda beställningen, för att du ska få ut så mycket som möjligt av en standardrapport.

Gör din beställning

Här får du information om hur du gör en beställning av en standardrapport.

Tid och kostnad

Här får du information om handläggningstid och kostnad för en standardrapport.

Beskrivning av resultaten

Här får du viss vägledning om hur du kan tolka resultaten i standardrapporten.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna.