Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.
Registerforskning 2021

Registerservice medverkar under hösten i Vetenskapsrådets webbinarieserie om registerforskning. Den 27 oktober kommer vi att berätta om hur du beställer registeruppgifter från Socialstyrelsen och om våra registers aktualitet och tillgänglighet. Varmt välkomna att delta!

Mer information finns hos Vetenskapsrådet som anordnar webbinarieserien

Information om veckodata i patientregistret

Under 2020 och 2021 har det så kallade vecko-patientregistret använts som källa för vissa utlämnanden. Denna datakälla har en begränsning i att vissa privata vårdgivare inte omfattas av insamlingen. Konsekvensen är ett planerat bortfall om cirka 6 % inom öppenvården och under 1 % för slutenvården. Vanliga patientregistret eller månads-patientregistret påverkas inte av denna begränsning.

Kontakta din handläggare eller registerservice@socialstyrelsen.se för mer information.

Fel i läkemedelsregistret

Ett fel i läkemedelsregistret gör att flera läkemedel har felaktigt tilldelats ATC-koden L01XE11, cirka 4 500 läkemedel är påverkade. Felet avser poster under registeråren 2005-2010. Felet har funnits under perioden september 2019 till oktober 2020, och berör leveranser under denna period.

Kontakta registerservice@socialstyrelsen.se om du har frågor.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt enligt våra instruktioner på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf).

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: