Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.

Nytt arbetssätt vid sekretessprövning

I början av 2024 fick vi ett regeringsuppdrag som går ut på att korta handläggningstiderna och höja kvaliteten i leveranserna. Projektet inkluderar olika områden och aktiviteter.

En viktig del har varit att förenkla och effektivisera sekretessprövningen.

Resultatet är uppdaterade rutiner, och från den 24 maj 2024 avstår vi från att begära olika detaljnivåer på koder. Detta innebär att koderna som behövs för ditt forskningsprojekt lämnas ut på fullständig detaljnivå, medan koder som inte är relevanta för forskningsfrågan döljs helt (blankas).

Kontakta oss på registerservice@socialstyrelsen.se vid frågor

Välkommen på superbeställarutbildning, 29 augusti 2024.

Enheten för Statistikservice och Enheten för Forskarbeställningar och Registerservice bjuder in till superbeställarutbildning, den 29 augusti klockan 9–15. Syftet med utbildningen är att ni ska få extra god kunskap om hur Socialstyrelsen arbetar med beställningarna så att ni kan bli ett stöd till andra i er hemorganisation som beställer registeruppgifter.

Välkommen på superbeställarutbildning hos Socialstyrelsen! (pdf).

Våra register på engelska

Vill du veta vilka namn våra register har på engelska så hittar du en sammanställning på vår webbplats socialstyrelsen.se

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: