Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.
Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt enligt våra instruktioner på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf).

Inställt: Utbilda dig till superbeställare

Nästa superbeställarutbildning är inställd. Vi återkommer längre fram med mer information om nästa utbildningstillfälle.

Har du frågor om superbeställarutbildningen eller vill anmäla intresse för nästa utbildningstillfälle får du gärna höra av dig till oss på registerservice@socialstyrelsen.se

Vi har publicerat Täckningsgrader 2019 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

I rapporten sammanställer Socialstyrelsen täckningsgrader – jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister. Totalt redovisas 49 jämförelser för 33 kvalitetsregister.

Täckningsgrader 2019

Bilaga – Tabeller – Täckningsgrader 2019

Bilaga – Att beräkna täckningsgrad för de nationella kvalitetsregistren jämfört med Socialstyrelsens register – Täckningsgrader 2019

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: