Aktuellt

Senaste nytt från registerservice
Status för några av de register som vi tillhandahåller
  • Patientregistret: är uppdaterat till och med 2018 men saknar vissa variabler som inhämtas från SCB

  • Dödsorsaksregistret: är uppdaterat till och med 2018

  • Cancerregistret: registeruppgifter för 2018 publiceras den 18 december 2019

  • Medicinska födelseregistret: registeruppgifter för 2018 publiceras (preliminärt datum) den 27 februari 2020

Aktuell information om när övriga register blir klara finns i vår publiceringskalender

 

Senast uppdaterad: