Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.

Välkommen på superbeställarutbildning!

Den 24 maj anordnar vi en utbildning för dig som vill lära dig mer om hur man gör en bra beställning av registerdata från Socialstyrelsen.

Välkommen på superbeställarutbildning hos Socialstyrelsen! (pdf)

Våra register på engelska

Vill du veta vilka namn våra register har på engelska så hittar du en sammanställning på vår webbplats socialstyrelsen.se

Information om veckodata i patientregistret

Under 2020 och 2021 har det så kallade vecko-patientregistret använts som källa för vissa utlämnanden. Denna datakälla har en begränsning i att vissa privata vårdgivare inte omfattas av insamlingen. Konsekvensen är ett planerat bortfall om cirka 6 % inom öppenvården och under 1 % för slutenvården. Vanliga patientregistret eller månads-patientregistret påverkas inte av denna begränsning.

Kontakta din handläggare eller registerservice@socialstyrelsen.se för mer information.

Fel i läkemedelsregistret

Ett fel i läkemedelsregistret gör att flera läkemedel har felaktigt tilldelats ATC-koden L01XE11, cirka 4 500 läkemedel är påverkade. Felet avser poster under registeråren 2005-2010. Felet har funnits under perioden september 2019 till oktober 2020, och berör leveranser under denna period.

Kontakta registerservice@socialstyrelsen.se om du har frågor.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt enligt våra instruktioner på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf).

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: