Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.

Sommartider på registerservice!

Under veckorna 26-32 har vi en lägre bemanning på grund av semestrar, vilket innebär att vi stänger vår telefontid. Vi besvarar dock vår e-post hela sommaren så det går fortsatt bra att mejla till oss på registerservice@socialstyrelsen.se. 

Information om veckodata i patientregistret

Under 2020 och 2021 har det så kallade vecko-patientregistret använts som källa för vissa utlämnanden. Denna datakälla har en begränsning i att vissa privata vårdgivare inte omfattas av insamlingen. Konsekvensen är ett planerat bortfall om cirka 6 % inom öppenvården och under 1 % för slutenvården. Vanliga patientregistret eller månads-patientregistret påverkas inte av denna begränsning.

Kontakta din handläggare eller registerservice@socialstyrelsen.se för mer information.

Fel i läkemedelsregistret

Ett fel i läkemedelsregistret gör att flera läkemedel har felaktigt tilldelats ATC-koden L01XE11, cirka 4 500 läkemedel är påverkade. Felet avser poster under registeråren 2005-2010. Felet har funnits under perioden september 2019 till oktober 2020, och berör leveranser under denna period.

Kontakta registerservice@socialstyrelsen.se om du har frågor.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt enligt våra instruktioner på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf).

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: