Aktuellt

Senaste nytt från registerservice.
Vi har publicerat Täckningsgrader 2019 – Jämförelser mellan nationella kvalitetsregister och hälsodataregistren

I rapporten sammanställer Socialstyrelsen täckningsgrader – jämförelser av inrapporteringen till nationella kvalitetsregister med inrapporteringen till Socialstyrelsens hälsodataregister. Totalt redovisas 49 jämförelser för 33 kvalitetsregister.

Täckningsgrader 2019

Bilaga – Tabeller – Täckningsgrader 2019

Bilaga – Att beräkna täckningsgrad för de nationella kvalitetsregistren jämfört med Socialstyrelsens register – Täckningsgrader 2019

Status för några av de register som vi tillhandahåller
  • Patientregistret: är uppdaterat till och med 2018

  • Dödsorsaksregistret: är uppdaterat till och med 2018

  • Cancerregistret: är uppdaterat till och med 2018

  • Medicinska födelseregistret: registeruppgifter för 2018 publiceras (preliminärt datum) den 27 februari 2020

Aktuell information om när övriga register blir klara finns i vår publiceringskalender

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: