Det här gör vi på registerservice

Det är vi på registerservice som handlägger din beställning. Vi fungerar också som ett stöd till kvalitetsregister. Förutom att handlägga beställningar anordnar vi även öppna hus här hos oss på registerservice, och vi deltar i olika konferenser. 

Löpande uppdateringar kring våra register och vårt arbete hittar du om du följer oss på Linkedin.

Vårt stöd till kvalitetsregister

Vi kan hjälpa nationella kvalitetsregister med samkörningar mot våra register, både för att ta fram täckningsgradsjämförelser men även för att titta på andra uppföljningar. Kontakta oss på registerservice om du vill ha vår hjälp.

Kontakt

Har du frågor kring beställning av data och statistik, eller om e-tjänsten? Kontakta oss:

Registerservice@socialstyrelsen.se
075-247 30 00

Telefontid
Måndag 9-11
Torsdag 9-11

Publiceringsdatum: