Beställa microdata för statistikändamål

Statistikansvariga myndigheter (som har statistiksekretess i sin verksamhet) kan beställa microdata från Socialstyrelsens register för statistikändamål.

Fyll i blanketten nedan och mejla den till registerservice@socialstyrelsen.se
Tillsammans med blanketten behöver du bifoga

  • en variabellista, du hittar mallen på vår webb 
  • mall för selektion och trunkering av koder (om du beställer uppgifter från patientregistret eller läkemedelsregistret), du hittar mallen på vår webb 
  • information/beslut som visar att den verksamhet inom myndigheten som ska behandla uppgifterna har sekretess enligt 24 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (statistiksekretess)
  • dokumenterat underlag om uppdraget som styrker behovet av begärda uppgifter t.ex. regeringsuppdrag, projektplan eller dokument signerat av avdelningschef eller intern uppdragsgivare

Information om handläggningstider och kostnader för beställningen finns på vår webb. 

När vi mottagit och registrerat din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett ärendenummer. Om du behöver komplettera beställningen skickar du ett mejl till registerservice@socialstyrelsen.se och anger ditt ärendenummer som referens.