Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker kan du kontakta Registerservice@socialstyrelsen.se

Att göra en beställning

Vem kontaktar jag om jag har en fråga angående beställningsformuläret?

Du når oss på registerservice@socialstyrelsen.se eller per telefon 075-247 30 00 (måndag och torsdag mellan 9-11).

Om jag inte har bankID hur gör jag då?

Mejla till oss och ange att du vill ha en beställningsblankett för antingen data för forskning eller statistik. Vi kommer då att mejla en blankett till dig som du kan fylla i och returnera till oss på samma mejl.

Varför behöver jag använda BankID för att göra en beställning?

Vi har valt att använda oss av BankID som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att obehöriga inte kan komma åt informationen i det egna utrymmet (när du fyller i formuläret). Det egna utrymmet kan endast användas av den som loggat in via BankID.

Inloggningen vid BankID säkerställer enbart själva beställningen och det spelar ingen roll om du sedan vill ha en annan som kontaktperson för den fortsatta handläggningen av ärendet.

 

Om handläggningen

Kan jag göra ändringar i min redan inskickade beställning innan jag fått en handläggare?

Det går bra att skicka in kompletteringar gällande din beställning till registerservice@socialstyrelsen.se innan du fått en handläggare. I mejlet behöver du ange ditt diarienummer samt vad du önskar komplettera ditt ärende med.

Efter beställningen

Kan jag få upprepade leveranser på samma beställning?

Ja, du kan få upprepade leveranser på samma beställning (gäller främst från läkemedelsregistret). Du anger hur ofta du vill ha en leverans i din beställning.

När kommer en faktura på beställningen?

Fakturan skickas en viss tid efter leverans, hör av dig om du har bråttom.

Publiceringsdatum: