Hur lång tid tar det och vad kostar det

Hur lång tid tar det?

Det tar oftast 3–6 månader att handlägga en beställning. Det kan dock ta längre tid beroende på hur din beställning är utformad och om data från andra registerhållare ingår. Vi tar ärenden i den turordning de kommer in till oss, oavsett hur liten eller stor beställningen är.

Vi har nu påbörjat handläggningen av ärenden som kom in i juli.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt, enligt våra instruktioner här på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf)

Vad kostar det?

Socialstyrelsen debiterar en grundavgift för beställningarna. Utöver det så debiterar Socialstyrelsen den tid det tar att handlägga ärendet och hantera data. De flesta beställningarna tar 10–40 timmar.

I grundavgiften ingår en första bedömning av handläggare och jurist, administration inklusive fakturering. Grundavgiften debiteras även om databeställningen avslås eller dras tillbaka på begäran av beställaren efter påbörjad handläggning. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 550 kr.

I specifikationen, som du behöver godkänna, anger handläggaren en uppskattning av tidsåtgången för databeställningen. Om ett ärende visar sig ta mer tid än vad som uppskattades i specifikationen kommer handläggaren informera dig om detta.

Prislista (alla priser är exklusive moms):

Grundavgift, standard 2 200 kr

Grundavgift, om samtliga i studiepopulationen är avlidna 1 650 kr

Timpris handläggning, 1 100 kr

Reklamation som inkommer inom reklamationstiden 0 kr

Ändra förbehållsbeslut 1 100 kr

Förlänga en sparad nyckel 0 kr

 

Publiceringsdatum: