Hur lång tid tar det och vad kostar det

Hur lång tid tar det?

Väntetiden för att få en handläggare är just nu cirka 7 månader.

Vanligtvis tar det sedan 5 månader att handlägga en beställning från det att vi utsett en handläggare till dess att vi kan leverera uppgifterna till dig. Det kan dock ta längre tid beroende av hur din beställning är utformad och om data från andra registerhållare ingår. I effektiv arbetstid tar de flesta beställningar mellan 10-40 timmar. Vi tar ärenden i den turordning de kommer in till oss, oavsett hur liten eller stor beställningen är.

Vad kostar det?

Socialstyrelsen debiterar en grundavgift för beställningarna. Utöver det så debiterar vi den tid det tar att handlägga ärendet och hantera data (arbetstimmar). De flesta beställningarna kostar mellan 30 000–70 000 kr.

I grundavgiften ingår en första bedömning av handläggare, kommunikation för komplettering av ärenden, bedömning av jurist, frågor efter leverans samt övrig administration inklusive fakturering. Om databeställningen dras tillbaka på begäran av beställaren under tiden som begäran står i kö eller avslås debiteras en avgift på 2 500 kr. Om beställaren drar tillbaka sin begäran efter påbörjad handläggning fakturerar vi även för nedlagd tid. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 625 kr.

I specifikationen, som du behöver godkänna, anger handläggaren en uppskattning av tidsåtgången och kostnaden för databeställningen. Om ett ärende visar sig ta mer tid än vad som uppskattades i specifikationen kommer handläggaren informera dig om detta.

Prislista från 2024 (alla priser är exklusive moms):

Grundavgift 10 000 kr

Timpris handläggning 1 250 kr

Reklamation som inkommer inom reklamationstiden, 0 kr

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: