Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker kan du kontakta Registerservice@socialstyrelsen.se
Kommer man kunna välja kommuner i framtiden?

Det finns idag inga planer för att inkludera kommuner. För närvarande har vi riket och regioner som geografiska indelningar.

Varför får jag inte välja egna åldersindelningar?

Anledningen till att man inte kan välja egna åldersindelningar är att denna statistik är framtagen på ett automatiserat och standardiserat sätt, där åldersgrupperna är bestämda på förhand.

Varför ett fast pris?

Standardrapporten är utformad på ett standardiserat sätt, vilket minskar manuell hantering. Handläggningstiden för en standardrapport har skattats ta två arbetstimmar.

Blir det samma pris om jag väljer en eller flera ATC (eller flera diagnoser)?

Handläggningen för att ta fram standardrapporten är densamma, oberoende av hur många ATC/diagnoser som väljs.

Publiceringsdatum: