Tid och kostnad

Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Hur lång tid tar det? 

Vårt mål är att leverera standardrapporten inom fem arbetsdagar från det att beställningen har kommit in. Men det kan ta längre tid beroende på den arbetsbelastning som för tillfället råder.

Vad kostar det? 

Tidsåtgången för handläggning av en standardrapport har satts till två arbetstimmar, vilket innefattar administration och framtagning av rapporten. Med gällande timtaxa på 1 250 kronor, blir priset för en standardrapport därför 2 500 kronor, exklusive moms.

Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 625 kronor.

Publiceringsdatum: