Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig bestalladata.socialstyrelsen.se är, vilka brister som finns och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Bestalladata.socialstyrelsen.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta oss om du inte kan använda delar av webbplatsen

Om du behöver information från bestalladata.socialstyrelsen.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post på alternativaformat@socialstyrelsen.se. Svarstiden är normalt en vardag.

Du kan också kontakta oss genom att:

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med hur vi tar hand om dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning som är tillsynsmyndighet för lagen om tillgänglighet till digital service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

De här bristerna i tillgänglighet känner vi till idag:

  • Formulär: det är otydligt när man fyllt i fel fält i ett formulär och var felet finns, vilket främst berör personer som har synnedsättning
  • Det är otydligt hur man går mellan olika steg i e-tjänsten.

Vi planerar att åtgärda problemen under första halvåret 2020.

Externa tjänster:

  • E-legitimation för att identifiera sig, är idag inte tillgänglig fullt ut.

Tjänsten har vi från en extern leverantör. Under 2020 kommer vi att ta in en tjänst som är tillgänglighetsanpassad.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har granskat bestalladata.socialstyrelsen.se med hjälp av en oberoende aktör. Vi har också gjort en självskattning, intern test, av tillgängligheten.

Senaste bedömningen gjordes under maj-juni 2019.

Webbplatsen publicerades i maj 2019.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 2019-09-21.