Hur lång tid tar det och vad kostar det?

Längre väntetid för beställningar som inte är kopplade till covid-19

Vi måste nu prioritera att förse samhället med statistik kring covid-19. Väntetiden för att en handläggare ska börja hantera en beställning som inte är kopplad till covid-19 har därför ökat och är nu mellan 3-4 månader.

Hur lång tid tar det?

Väntetiden för att få en handläggare är cirka 2 veckor.

Vanligtvis tar det sedan cirka 3 veckor att handlägga en beställning men det kan ta längre tid beroende av hur din beställning är utformad. I ren arbetstid tar de flesta beställningar mellan 2 och 8 arbetstimmar. Räkna alltså med att det tar cirka 5 veckor från det att vi fått in din beställning till dess att du har din leverans.

Vad kostar det?

Kostnaden för beställningen är 1 200 kronor per arbetad timme (exklusive moms). Arbetet innefattar administration och bearbetning av data. Din handläggare kommer att ge dig ett kostnadsförslag för beställningen. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 600 kr.

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: