När du skickat in din beställning

Du blir tilldelad en handläggare

Din handläggare går igenom beställningen och återkommer eventuellt med frågor. När ni båda är överens om beställningen uppskattar vi en tidsplan och kostnad för beställningen och meddelar dig.

Sekretessprövning

Vi kommer också att pröva beställningen enligt de sekretessbestämmelser som finns. Det får inte finnas någon risk att vi röjer uppgifter om en enskild.

Vi levererar din beställning och faktura

När vi är klara med din beställning levererar vi resultatet. Fakturering av ärendet sker inom ett par veckor.

Publiceringsdatum: