Långa väntetider för statistikbeställningar

På grund av pandemin är det nu ovanligt långa väntetider för statistikbeställningar. Du behöver räkna med 3 till 4 månader för att få en handläggare som kan hantera din beställning räknat från när beställningen kommer in. Därefter följer handläggningstid på normalt 2 till 3 veckor.

Samhället har ett stort och ökande behov av statistik kring covid-19. I det arbetet har Socialstyrelsen en nyckelroll och vi koncentrerar våra resurser på statistiken kring covid-19.

Förtur kan bli aktuellt för beställningar från andra myndigheter, särskilt om de gäller regeringsuppdrag eller officiell statistik, och beställningar som är relaterade till covid-19.

Publiceringsdatum: