Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna. Hittar du inte det du söker kan du kontakta Registerservice@socialstyrelsen.se

Att göra en beställning

Du når oss på registerservice@socialstyrelsen.se eller per telefon 075-247 30 00 (måndag och torsdag mellan 9-11).

Mejla till oss och ange att du vill ha en beställningsblankett för antingen data för forskning eller statistik. Vi kommer då att mejla en blankett till dig som du kan fylla i och returnera till oss på samma mejl.

Vi har valt att använda oss av BankID som en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att obehöriga inte kan komma åt informationen i det egna utrymmet (när du fyller i formuläret). Det egna utrymmet kan endast användas av den som loggat in via BankID.

Inloggningen vid BankID säkerställer enbart själva beställningen och det spelar ingen roll om du sedan vill ha en annan som kontaktperson för den fortsatta handläggningen av ärendet.

 

Om handläggningen

Det går bra att skicka in kompletteringar gällande din beställning till registerservice@socialstyrelsen.se innan du fått en handläggare. I mejlet behöver du ange ditt diarienummer samt vad du önskar komplettera ditt ärende med.

 

Efter beställningen

Ja, du kan få upprepade leveranser på samma beställning (gäller främst från läkemedelsregistret). Du anger hur ofta du vill ha en leverans i din beställning.

Inom ett par veckor från att vi levererat leveransen skickar vi en faktura för beställningen.

Senast uppdaterad: