Förbered beställningen

Innan du gör en beställning är det viktigt att du funderar igenom vad du vill ha svar på och hur resultatet ska presenteras. Behöver du göra en komplettering till din beställning i efterhand kan vi inte behandla den med förtur, utan den ställs i samma kö som nya beställningar. Det kan också medföra ytterligare kostnader.

Från att du påbörjar fylla i ett formulär har du 30 dagar på dig att slutföra och skicka in beställningen. Under den perioden kan du spara och återkomma till formuläret.

Registerbeställningar med avseende på covid-19 kan komma att ges förtur

Gör beställningen precis som vanligt, enligt våra instruktioner här på webbplatsen. Finns ordet covid-19 med i projektets titel kommer vi se beställningen så snart den kommer in till oss. Finns ordet inte med i titeln behöver du mejla oss informationen, så snart du fått ditt ärendenummer.

Mer information om beställningar med förtur (pdf)

Så här förbereder du din beställning

Du specificerar det du vill beställa genom att använda till exempel variabler och koder. Du hittar information om våra register och variabelförteckningar på registersidorna, och information om koderna på våra sidor om klassificering och koder.

En statistikbeställning presenteras oftast i någon typ av tabell. Har du ett tabellförslag som beskriver vilken uppställning du tänker dig, kan du med fördel bifoga tabellförslaget.

Om din beställning kräver sambearbetning med data från annan registerhållare än Socialstyrelsen måste du själv ta kontakt även med denna.

Vill du få tillgång till dina personuppgifter

Är du privatperson och vill få tillgång till de personuppgifter som Socialstyrelsen behandlar om dig, till exempel i läkemedelsregistret eller våra andra register, finns mer information och blanketter för det på Socialstyrelsens webbplats.

Fakturauppgifter

Viktigt att du förbereder fakturaadress, organisationsnummer och referens. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 550 kr.

När du skickat in din beställning

När vi fått din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett ärendenummer. I mejlet bifogar vi också en kopia av beställningen. Om du behöver komplettera beställningen skickar du ett mejl till registerservice@socialstyrelsen.se. Ange ditt ärendenummer som referens.

 


Gör din beställning

 

 

Senast uppdaterad:
Publiceringsdatum: