Förbered beställningen

Innan du gör en beställning är det viktigt att du funderar igenom vad du vill ha svar på och hur resultatet ska presenteras. Behöver du göra en komplettering till din beställning i efterhand kan vi inte behandla den med förtur, utan den ställs i samma kö som nya beställningar. Det kan också medföra ytterligare kostnader.

Från att du påbörjar fylla i ett formulär har du 30 dagar på dig att slutföra och skicka in beställningen. Under den perioden kan du spara och återkomma till formuläret.

Så här förbereder du din beställning

Du specificerar det du vill beställa genom att använda till exempel variabler och koder. Du hittar information om våra register och variabelförteckningar på registersidorna, och information om koderna på våra sidor om klassificering och koder.

En statistikbeställning presenteras oftast i någon typ av tabell. Har du ett tabellförslag som beskriver vilken uppställning du tänker dig, kan du med fördel bifoga tabellförslaget.

Om din beställning kräver sambearbetning med data från annan registerhållare än Socialstyrelsen måste du själv ta kontakt även med denna.

Bifoga gärna en tom tabell som visar vilken sammanställning du tänker dig.

Fakturauppgifter

Viktigt att du förbereder fakturaadress, organisationsnummer och referens. Om faktureringsuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga kan det tillkomma en extra kostnad på 550 kr.

När du skickat in din beställning

När vi fått din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett ärendenummer. I mejlet bifogar vi också en kopia av beställningen. Om du behöver komplettera beställningen skickar du ett mejl till registerservice@socialstyrelsen.se. Ange ditt ärendenummer som referens.

 


Gör din beställning

 

 

Senast uppdaterad: