Den statistik vi har består av uppgifter där det inte går att identifiera enskilda personer. Det mesta finns att hitta på våra statistiksidor eller i vår statistikdatabas. Om du inte hittar den statistik du vill ha kan du göra en beställning.

Förbered beställningen

Ta del av informationen på den här sidan innan du gör din beställning

Gör din beställning

Logga in och gör din beställning via vår e-tjänst

När du skickat in din beställning

Här beskriver vi handläggningen av din beställning

Tid och kostnader

Här får du information om handläggningstid och kostnader

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna

Läkemedel

Här får du information om statistikbeställningar som rör läkemedel