Andra myndigheter

Det finns flera andra registerhållande myndigheter som kan vara aktuella för dig, utöver de register som vi själva förvaltar.

Tillsammans med dessa finns det också ett flertal stödfunktioner som bland annat hjälper till med information inom deras områden och erbjuder olika tjänster.

Myndigheter

Statistiska centralbyrån, SCB

Försäkringskassan

Brottsförebyggande rådet

Rekryteringsmyndigheten

Stödfunktioner

Registerforskning

Här finns tips och stöd till dig som planerar att genomföra en registerstudie. Du hittar också metadataverktyget RUT här som gör det möjligt att identifiera register och registervariabler.

Biobank Sverige

Här finns tips och stöd om du vill veta mer om biobanker och hur dessa kan användas.

Stödfunktionen för kvalitetsregister

Här finns information om kvalitetsregister och hur man gör för att t.ex. beställa registerdata från dem.

Publiceringsdatum: