Om registeruppgifter

Här får du tips inför en beställning av registerdata.

Nationella kvalitetsregister

Förutom de lagstadgade hälsodataregistren finns även ett stort antal nationella kvalitetsregister inom vården.

Andra myndigheter

Det finns flera andra registerhållande myndigheter som kan vara aktuella för dig, utöver de register som vi själva förvaltar.