När du skickat in din beställning

1. Vi bekräftar din beställning

När vi fått din beställning mejlar vi en bekräftelse med ett ärendenummer till kontaktpersonen. I mejlet bifogar vi också en kopia av beställningen. Om du behöver komplettera beställningen skickar du ett mejl till registerservice@socialstyrelsen.se. Ange ditt ärendenummer som referens.

2. Du får en handläggare

Du får en handläggare som kontaktar dig. Är beställningen inte komplett eller om det finns några oklarheter behöver du och handläggaren reda ut detta. Det kan vara fråga om kompletterande dokumentation, men det kan också handla om att vi inte finner stöd för behandling av vissa uppgifter och att du därför uppmanas att begränsa uttagets omfattning.

3. Vi har ett internt möte med jurist om din beställning

Vi har ett internt möte om din beställning med bland annat beslutande chef och jurist. Skulle det då framkomma nya frågor kontaktar handläggaren dig.

4. Vi skriver en specifikation du behöver godkänna

Specifikationen beskriver vad vi kommit överens om och ger ett ungefärligt pris på beställningen. Du måste godkänna specifikationen per e-post.

5. Vi slutför sekretessprövningen och fattar beslut

När specifikationen är godkänd slutför vi sekretessprövningen och fattar beslut om utlämnande. Beslutet skickar vi till företrädaren för forskningshuvudmannen som formellt sett är den juridiska person som begär ut uppgifterna.

Är forskningshuvudmannen inte en myndighet kan vi upprätta ett sekretessförbehåll som reglerar hur du som forskare får använda utlämnade uppgifter.

När beslut är fattat kan du skicka in datafiler till oss enligt vår instruktion för att skicka filer.

6. Vi levererar din beställning

När beställningen är klar skickar vi leveransen i ett rekommenderat brev.

Gå noga igenom din beställning inom tre månader efter leverans. Vi åtgärdar kostnadsfritt eventuella fel i det levererade materialet om du reklamerar inom tre månader.

Inom ett par veckor skickar vi en faktura för beställningen.

Publiceringsdatum: